ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε οτι το παρόν Blog δεν ενημερώνεται πλέον.
Επισκεφθείτε το ανανεωμένο επίσημο ιστότοπο ου Ε.Ο. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ στο:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΝΕΟ)

>Μετακινηθείτε στο Ημερολόγιό μας με τα βελάκια πάνω αριστερά στην ή στις επόμενες εβδομάδες.
>Μπορείτε να προβάλετε όλο το μήνα επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα πάνω δεξιά.
>Με κλικ πάνω σε κάθε ¨συμβάν¨ διαβάζετε την περιγραφή
>Κλικ πάνω στο : περισσότερες λεπτομέρειες και έχετε τη δυνατότητα να ανοίξετε τυχόν συνοδευτικά αρχεία.
>Εφ΄όσον διατηρείτε δικό σας ημερολόγιο Google έχετε τη δυνατότητα να μεταφέρετε κάθε συμβάν σε σας.